Lista Założycieli Stowarzyszenia

Lista Zalozycieli Stowarzyszenia

Zebranie Zalozycieli w dniu 19 wrzesnia 2007

Czeslawa Ankudowicz
Czeslaw Ankudowicz
Krystyna Byczkiewicz
Barbara Ciechanowicz
Józef Ciechanowicz
Wieslawa Górecka
Dariusz Grynfelder
Alicja Kostiureczko
Alicja Kuzniar
Ewa Kwiatkowska
Elzbieta Mieszkowska
Helena Niedzielska
Wieslaw Perlicki
Dorota Pozniak
Marian Przywara
Krystyna Tkaczyk
Wioletta Zajac

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SOłECTWA DOłUJE
REGON: 320477935, NIP 851 315 95 43
Nr rachunku Pekao SA 19 1240 3930 1111 0010 4236 2231
www.naszedoluje.pl e-mail: info@naszedoluje.pl

Translate »