Karta uczestnika

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SOLECTWA DOLUJE. REGON 320477935, NIP 851 315 95 43.
Nr rachunku Pekao SA 19 1240 3930 1111 0010 4236 2231 www.naszedoluje.pl email: info@naszedoluje.pl


Karta Uczestnika

zajęć ruchowych Grupa Piłka Nożna

organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje – 2016

 

Imie i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia ………………………… PESEL ……………………………..…

Adres zamieszkania …………………………………………………………………….…………

Nr osobistego tel. Kom ………………………… Nr telefonu domowego ………………………

Adres e-mail Rodzica / Opiekuna prawnego……………………………………….…………………

Nr tel. kom. Ojca/Opiekuna prawnego ………………………………………..……………………

Nr tel. kom. Matki / Opiekuna prawnego…………………………………………………………

 

Oswiadczenie Rodziców lub Opiekunów Zawodnika
zajec ruchowych w Stowarzyszeniu* Pilka Nozna

Wyrazam zgode na udzial ……………………………………………………………………. w zajeciach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie*.

Oswiadczam, ze dziecko nie posiada przeciwskazan lekarskich do uprawiania sportu na poziomie szkoly podstawowej i moze uczestniczyc w treningach Grupy Pilki Noznej w Stowarzyszeniu* oraz brac udzial w rozgrywkach pilki noznej szkól podstawowych i tym podobnych turniejach sportowych jednoczesnie oswiadczam, ze dziecko zostanie poddane badaniom lekarskim w celu wykluczenia przeciwwskazan do udzialu w programie szkoleniowym.

Oswiadczam, ze zapoznalem sie z Warunkami Uczestnictwa i Regulaminem Grupy Pilki Noznej Stowarzyszenia*­. Ponadto** :

….       Wyrazam zgode na udostepnianie danych osobowych oraz wizerunku dziecka w tym zdjec z treningów i rozgrywek w celach promocyjnych Grupy Pilki Noznej Stowarzyszenia*.

….      Wyrazam zgode na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów Pilki Noznej Stowarzyszenia* w celach:

  • komunikowania sie za pomoca poczty elektronicznej, telefonów, SMS, MMS, przesylek pocztowych,
  • przesylania droga elektroniczna na wskazany w Karcie Uczestnika adres e-mail Newslettera Stowarzyszenia* oraz innych publikacji, informacji i ofert zwiazanych z dzialalnoscia Stowarzyszenia*.

Zgodnie z Ustawa o swiadczeniu uslug droga elektroniczna z dnia 26.08.2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204) oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883). Oswiadczam, ze znam swoje prawo do wgladu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

 

……………………………                  ……………………………………………………………
Miejscowosc, data                        Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych

 

* Pod nazwa Stowarzyszenia rozumie sie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Solectwa Doluje.
** Oswiadczenie dobrowolne.

Translate »