Karta uczestnika

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SOLECTWA DOLUJE. REGON 320477935, NIP 851 315 95 43.
Nr rachunku Pekao SA 19 1240 3930 1111 0010 4236 2231 www.naszedoluje.pl email: info@naszedoluje.pl

 

Warunki uczestnictwa

 1. Do Grupy Pilki Noznej Stowarzyszenia* zostana przyjete wszystkie dzieci, niezaleznie
  od prezentowanego poziomu umiejetnosci.
 2. Podstawowym warunkiem zapisania dziecka do Grupy Pilki Noznej Stowarzyszenia* jest wypelnienie Karty Uczestnika.
 3. Celem Funkcjonowania Grupy Pilka Nozna jest propagowanie zdrowego stylu zycia wsród dzieci
  i mlodziezy poprzez rozwijanie umiejetnosci pilkarskich. W przypadku zaangazowania uczestników
  i postepów w tej dziedzinie, Grupa Pilka Nozna bedzie zgloszona do rozgrywek pilkarskich na odpowiadajacym swoim umiejetnosciom poziomie.
 4. Zajecia beda prowadzone przez Andrzeja Matejek.
 5. Zajecia Grupy Pilki Noznej beda odbywaly sie w kazda sobote z wylaczeniem dni swiatecznych w godzinach 10-11.30 na boisku przy Zespole Szkół w Dołujach ul. Daniela. W przypadku zmiany miejsca badz godziny zajec Rodzice zostana poinformowani poczta elektroniczna lub/i w formie sms na podany w zgloszeniu numer telefonu.
 6. Trener Grupy Pilki Noznej Stowarzyszenia* zastrzega sobie prawo do odwolania zajec z przyczyn niezaleznych od organizatora, tj. warunki pogodowe i inne przyczyny losowe. W takim przypadku rodzice lub opiekunowie dziecka zostana o tym poinformowani poczta elektroniczna lub/i w formie sms na podany w zgloszeniu numer telefonu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji harmonogramu zajec Pilki Noznej Stowarzyszenia*.
 8. Prowadzacy zajecia i organizator nie ponosi winy za urazy fizyczne korzystajacych z zajec oraz kradziezy przedmiotów pozostawionych na boisku i/lub w szatni.
 9. Informacja o ewentualnych oplatach na potrzeby funkcjonowania Grupy Pilki Noznej zostanie przekazana na zajeciach i zalezec bedzie od uzgodnionych potrzeb funkcjonowania Grupy oraz liczby zgloszen.

 

 

 

 

 

* Pod nazwa Stowarzyszenia rozumie sie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje.

 

Translate »